Cofrestr gyhoeddus o drwyddedau

Gallwch weld nifer o gofrestrau a gynhelir gan y cyngor. Dogfennau cyhoeddus yw'r cofrestrau y mae'n rhaid i ni sicrhau eu bod ar gael i chi yn unol â'r gyfraith.

Rheolaeth Atal Llygredd yr Awdurdod Lleol (LAPPC)

Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Ceisiadau, Apeliadau a Chofrestr) 1991. Mae taliadau yn berthnasol

Trwyddedau A2 Rheolaeth ac Atal Llygredd Integredig yr Awdurdod Lleol (LAIPPC)

Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd (Cymru a Lloegr) 2000

Trwyddedau A1 Rheolaeth ac Atal Llygredd Integredig (IPPC)

Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd (Cymru a Lloegr) 2000

Trwyddedau Rheoli Gwastraff

Trwyddedau a gwybodaeth sy'n ymwneud â thrin, cadw neu waredu â gwastraff sy'n cael ei reoli. Deddf yr Amgylchedd 1995

Tir Llygredig 

Rheoliadau Tir Llygredig (Cymru) 2001

Cyflenwadau Dwr Preifat

Rheoliadau Cyflenwadau Dwr Preifat 1991

Cwn ar Grwydr

Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Cwn ar Grwydr) 1992

Cofrestr o:

  • Orchmynion Cau
  • Gorchmynion Dymchwel
  • Gweithrediadau i Beidio ag Ailosod

Rhestr o strydoedd sy'n briffyrdd i'w cynnal a'u cadw ar gostau cyhoeddus

Deddf Priffyrdd 1980 Adran 36(6)

Cofrestr gwaith stryd

Deddf Gwaith Stryd a Ffyrdd Newydd 1991 Adran 53 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Rheoli Traffig 2006)

Cyswllt

Prisiau galw

I weld cofrestr

Defnyddiwch y manylion cyswllt ar y dudalen hon i weld cofrestr neu i ofyn i ni ddarparu detholiad neu gopi i chi. 

Mae taliadau'n berthnasol ar gyfer detholiadau o'r gofrestr LAPPC.

Ffioedd a thaliadau trwyddedau