Cerdyn profi oed Validate

Validate proof of age card

Gall fod yn ddefnyddiol weithiau i gael ffordd o brofi eich oedran. Gallwch ddefnyddio trwydded yrru gyda llun neu basbort, ond mae'n haws ac yn fwy diogel i ddefnyddio cerdyn profi oedran.

Cerdyn Validate – allwch chi brofi eich oedran?

Bydd yn dipyn haws i chi brofi eich oedran gyda cherdyn Validate

I wybod mwy am y cynllun, ewch i wefan Validate UK .

Noder: mae cardiau profi oedran eraill ar gael

Cerdyn Profi Oedran Am Ddim

Rhwng 18 a 25 oed?

Cysylltwch â ni am gerdyn validate am ddim.

Cyswllt

Prisiau galw