Talu Treth y Cyngor

Mae Treth y Cyngor yn talu am ystod eang o wasanaethau a ddarperir gan Gyngor Sir Powys, Awdurdod Heddlu Dyfed Powys a'n Cynghorau Tref neu Gymuned lleol.

Due to essential training the phone lines for Council Tax and NDR will be unavailable on the 24th October 2017. Normal service will resume on Wednesday 25th October

We apologise for any inconvenience this will cause. 

Os oes gennych 'Fy Nghyfrif Powys' gallwch gofrestru am wasanaethau a rhybuddion ar-lein, er enghraifft balans a thaliadau treth y cyngor neu'r adegau pan fydd rhaid cau'r ysgol.

Debyd Uniongyrchol

  • MISOL - Trwy 10 neu 12 rhandaliad
  • BLYNYDDOL
  • POB HANNER BLWYDDYN
  • Talu ar ddyddiad sy'n gweddu i chi!

Dewiswch ddyddiad talu sef y 5ed, 11eg, 21ain, 25ain neu'r 30ain o'r mis.

Lawr lwythwch y ffurflen debyd uniongyrcholCerdyn debyd/credyd

Talwch gyda cherdyn gan ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein 

Cofiwch  gael eich Cyfeirnod Cyfrif Treth y Cyngor wrth law wrth dalu ar-lein.

ac

Gallwch dalu gyda cherdyn debyd/credyd ar y rhif ffôn awtomataidd 24 awr: 03300 889 683.

Cofiwch gael yr anfoneb neu’r cyfeirnod wrth law pan fyddwch yn ffonio.

Mewn unrhyw Swyddfa Bost

Talwch mewn unrhyw Swyddfa Bost yn y DG neu trwy Paypoint neu Epay.

Defnyddiwch y cod bar talu sydd ar flaen eich bil.

Gwnewch sieciau'n daladwy i Swyddfa'r Post Cyf.

 

 

Trwy'r Post

Gwnewch Sieciau neu Orchmynion Post yn daladwy i Cyngor Sir Powys.

Ysgrifennwch eich Cyfeirnod Cyfrif Treth y Cyngor ar gefn eich siec neu orchymyn post. 

Anfonwch eich taliad i PO Box 71, Llandrindod, LD1 9AQ.

Clirio