Gwirio balans Treth y Cyngor

Sylwer, o 1 Medi bydd ein llinellau ffôn ar gael rhwng 9am tan 1pm yn unig, dydd Llun i ddydd Gwener.   Efallai bydd y llinellau’n brysur iawn yn ystod y cyfnod hwn felly hoffwn ddiolch i chi am eich amynedd. 

Rydym yn creu gwefan  newydd i’ch helpu chi wneud mwy ar-lein gyda ni, a’n helpu ni gadw llygad, ymateb a’ch diweddaru chi am eich ceisiadau.

Byddwn yn symud eitemau’n raddol i’r wefan newydd dros y misoedd nesaf ac yn gwrando ar unrhyw sylwadau fydd gennych er mwyn gwella’r wefan ymhellach.

 

Defnyddiwch ein gwefan newydd i weld y tudalen hwn