Treth y Cyngor - Symud o fewn Powys (rhywun arall yn talu'r bil)

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn symud o fewn Powys ond nad y chi fydd yn talu'r bil Treth y Cyngor (e.e. os ydych wedi symud yn ôl gyda'ch rhieni neu mewn eiddo a rennir).

 

Ein nod yw anfon bil diweddu Treth y Cyngor o fewn 15 diwrnod gwaith.

Os ydych wedi symud o fewn Powys ac yn meddwl eich bod yn atebol i dalu Treth y Cyngor, dywedwch wrth yr Adran Treth y Cyngor eich bod wedi symud o fewn Powys yn lle hynny.

  1. 1. Amdanoch chi
  2. 2. Ynglyn â'r cyfeiriad rydych chi wedi symud allan ohono
  3. 3. Ynglyn â'ch cyfeiriad newydd
  4. 4. Gwybodaeth arall
Clirio