Treth y Cyngor - Symud o fewn Powys (rhywun arall yn talu'r bil)

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn symud o fewn Powys ond nad y chi fydd yn talu'r bil Treth y Cyngor (e.e. os ydych wedi symud yn ôl gyda'ch rhieni neu mewn eiddo a rennir).

 

Ein nod yw anfon bil diweddu Treth y Cyngor o fewn 15 diwrnod gwaith.

Os ydych wedi symud o fewn Powys ac yn meddwl eich bod yn atebol i dalu Treth y Cyngor, dywedwch wrth yr Adran Treth y Cyngor eich bod wedi symud o fewn Powys yn lle hynny.

  1. 1. Amdanoch chi
  2. 2. Ynglyn â'r cyfeiriad rydych chi wedi symud allan ohono
  3. 3. Ynglyn â'ch cyfeiriad newydd
  4. 4. Gwybodaeth arall