Treth y Cyngor - rhoi'r gorau i hawlio Meddiannaeth Unigol

 

Defnyddiwch y ffurflen yma os ydych wedi bod yn hawlio Meddiannaeth Unigol ac angen rhoi'r gorau i'w hawlio - os nad chi yw'r unig oedolyn cymwys sy'n byw yn yr eiddo (rhywun wedi symud i mewn, neu symud yn ôl atoch).

 

 

  1. 1. Amdanoch chi
  2. 2. Eich cyfeiriad
  3. 4. Gwybodaeth arall