Dywedwch wrth adran Treth y Cyngor eich bod yn ddigartref

 

Os ydych yn byw mewn hostel, gwelwch ein tudalen am sefyllfaoedd penodol.

 

Os ydych wedi dod yn ddigartref, rhaid i chi ddweud wrthym cyn gynted ag y gallwch gan ddefnyddio'r ffurflen isod er mwn i ni allu addasu eich cyfrif Treth y Cyngor.  

  1. 1. Amdanoch chi
  2. 2. Ynglŷn â'r lle rydych chi'n byw
  3. 3. Ynglŷn â'ch cyfrif Treth y Cyngor
  4. Mae angen i ni wybod pa eiddo roedd gennych chi gyfrif Treth y Cyngor ar ei gyfer diwethaf. Efallai nad dyma eich cyfeiriad diwethaf.
  5. 4. Gwybodaeth arall