Dweud wrth yr Adran Treth y Cyngor pan fyddwch yn symud o fewn Powys

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych wedi symud o fewn Powys a'ch bod yn gyfrifol am dalu'r bil Treth y Cyngor. Ein nod yw anfon bil Treth y Cyngor diwygiedig o fewn 15 diwrnod gwaith.

 1. 1. Amdanoch chi
 2. 2. Ynglyn â'r cyfeiriad yr ydych wedi symud allan ohono
 3. 3. Ynglyn â'ch cyfeiriad newydd
 4. 4a. Llenwch yr adran hon os ydych yn berchen yr eiddo newydd
 5. 4b. Llenwch yr adran hon os ydych yn rhentu yn y cyfeiriad newydd
 6. 5. Ynglyn ag unrhyw oedolion sy'n byw yn y cyfeiriad newydd
 7. Mae unrhyw eitem o ddodrefn sydd yn yr eiddo yn cyfrif fel eiddo wedi'i ddodrefnu. Gallwch roi manylion pellach isod os ydych yn dymuno.
 8. Os yw'r eiddo heb ei feddiannu, ewch heibio i weddill yr adran hon.
 9. Enw LLAWN (gan gynnwys enw canol) pob oedolyn sy'n byw yn y cyfeiriad newydd.
  Nodwch hefyd eu perthynas â'r eiddo fel: perchennog, tenant, is-denant neu arall (rhoddwch fanylion).
 10. 4. Gwybodaeth arall