Dweud wrth Adran Treth y Cyngor pan fyddwch yn symud allan o Bowys

 

Defnyddiwch y ffurflen hon os byddwch yn symud allan o Bowys. Ein nod yw anfon bil diweddu Treth y Cyngor o fewn 15 diwrnod gwaith.

 

 

  1. 1. Amdanoch chi
  2. 2. Ynglyn â'r cyfeiriad yr ydych wedi symud allan ohono
  3. 3. Ynglyn â'ch cyfeiriad newydd
  4. 4. Gwybodaeth arall