Ffurflen Gofrestru Treth y Cyngor

Cofrestru am dreth y cyngor os:

 • Ydych yn symud Bowys o ardal arall.
 • Nad oeddech yn talu treth y cyngor yn eich cyeiriad diwethaf.
 • Ydych chi'n landlord
 • Oes gennych adeilad neu addasiad newydd.

 

 

Ar ol i chi gofrestru, fe allech chi gael gostyngiad neu eithriad adeilad.

Yn symud allan o Bowys neu o fewn Powys?

Ewch i: newid cyfeiriad neu amgylchiadau

 1. 1. Amdanoch chi
 2. 2. Ynglyn â'r cyfeiriad newydd
 3. 3a. Llenwch yr adran hon os chi yw'r perchennog
 4. 3b. Llenwch yr adran yma os ydych chi'n rhentu'r eiddo
 5. 4. Ynglyn ag unrhyw oedolion sy'n byw yn y cyfeiriad newydd
 6. Mae unrhyw ddodrefnyn yn yr eiddo yn golygu bod yr eiddo wedi'i ddodrefnu. Gallwch nodi rhagor o fanylion isod os dymunwch.
 7. Os nad oes neb yn byw yn yr eiddo, nid oes angen ichi lenwi gweddill yr adran hon.
 8. Enw LLAWN (gan gynnwys enw canol) pob oedolyn sy'n byw yn y cyfeiriad newydd.
  Nodwch hefyd eu perthynas â'r eiddo fel: perchennog, tenant, is-denant neu arall (nodwch y manylion).
 9. 4. Gwybodaeth arall