Cofrestr Treth y Cyngor

Ffurflen Gofrestru


 • Os ydych chi'n symud i Bowys o ardal arall
 • Os nad oeddech chi'n talu treth y cyngor yn eich cyfeiriad diwethaf
 • Landlordiaid
 • Adeiladau newydd / Addasiadau newydd

Hosteli, llochesi a'r di-gartref

 • Rhowch wybod os ydych chi'n ddi-gartref
 • Rhowch wybod os ydych chi'n mynd i hostel


Newid cyfeiriad / amgylchiadau

 • Symud o fewn  Powys
 • Symud allan o Bowys
 • Mae rhywun yn eich cartref yn troi'n 18 oed
 • Mae rhywun yn marw

Gostyngiadau (pobl)

 • Rhestr lawn ac esboniadau o'r holl ostyngiadau sydd ar gael i bobl Powys.

Pan fydd rhywun yn symud i mewn neu allan o'r cartref

 • Trefniadau i fyfyrwyr
 • Hawlio / stopio hawlio mediannaeth unigol
 • Pobl mewn ysbytai, cartrefi goal neu ganolfannau cadw cyfreithiol.

 

 

Gostyngiadau ac Eithriadau (adeiladau)

 • Mathau arbennig o lety
 • Eiddo gwag
 • Eiddo sy'n anaddas i fyw ynddynt.