Treth y Cyngor - pan mae oedolyn wedi marw

 

Rydyn ni'n deall pa mor anodd yw hi pan fyddwch mewn profedigaeth. Mae angen i ni wybod pan fydd oedolyn ar eich aelwyd wedi marw, er mwyn i ni wneud yn siwr nad ydych yn talu ond y swm cywir o Dreth y Cyngor a dim rhagor.

 

 

Mae'n rhaid i chi hefyd gofrestru'r farwolaeth  ar wahan. 

 1. Gofalwch eich bod yn defnyddio'r ffurflen gywir!

  Mae'r ffurflen ar y tab yma wedi'i bwriadu ar gyfer sefyllfaoedd pan fydd rhywun yn dal i fywyn yr eiddo.
 2. 1.Amdanoch chi
 3. 2. Ynglŷn â'r ymadawedig
 4. 3. Ynglŷn â'r cyfrif Treth y Cyngor
 5. Gallai'r unigolyn/unigolyn a enwir yma ddod yn atebol am dalu bil Treth y Cyngor. Byddwn yn gwneud penderfyniad terfynol.

 6. 4. Cadarnhad
 7. Cadarnhewch os gwelwch yn ddaMae angen hwn

Pan fydd oedolyn wedi marw a rhywun yn dal i fyw yn yr eiddo, mae angen i ni wybod pwy sydd wedi marw, a phwy sy'n delio â'r ystad. Mae angen i ni hefyd wybod yn enw pwy fydd biliau Treth y Cyngor o hynny allan.

Os mai un oedolyn yn unig sy'n dal i fyw yn y cartref, mae'n bosibl y bydd yn gymwys i gael gostyngiad unigolyn sengl.

Hawlio gostyngiad unigolyn sengl

I sicrhau eich bod yn parhau i dalu'r swm cywir o Dreth y Cyngor a dim rhagor:

Gwiriwch ostyngiadau Treth y Cyngor

 1. Gofalwch eich bod yn llenwi'r ffurflen gywir!

  Mae'r ffurflen ar y tab yma wedi'i bwriadu ar gyfer sefyllfaoedd pan fydd yr eiddo yn cael ei adael yn wag.
 2. 1. Amdanoch chi
 3. 2. Ynglŷn â'r ymadawedig
 4. A gyflwynwyd profiant?Mae angen hwn
 5. Mae'n bosibl y byddwn yn ysgrifennu atoch i gael tystiolaeth o'r profiant.
 6. 3. Ynglŷn â chyfrif Treth y Cyngor
 7. Gallai'r unigolyn/unigolion a enwir yma ddod yn atebol am dalu bil Treth y Cyngor. Byddwn yn gwneud penderfyniad terfynol.

 8. 4. Ynglŷn â'r eiddo
 9. A oedd yr ymadawedig yn rhentu'r eiddo, ynteu ef/hi oedd y perchennog?Mae angen hwn
 10. 5a. Os mai'r ymadawedig oedd perchennog yr eiddo
 11. Peidiwch â llenwi'r adran hon os oedd yr ymadawedig yn rhentu'r eiddo
 12. Ydy'r eiddo wedi'i ddodrefnu ar hyn o bryd?
 13. 5b. Os mai rhentu'r eiddo oedd yr ymadawedig,
 14. Peidiwch â llenwi'r adran hon oni bai fod yr ymadawedig wedi bod yn rhentu'r eiddo
 15. 6. Cadarnhnad
 16. CadarnhewchMae angen hwn

Pan fydd oedolyn wedi marw a neb arall yn byw yn yr eiddo, bydd wedi'i eithrio o dalu Treth y Cyngor nes y bydd profiant neu lythyron gweinyddu wedi'u cyflwyno.

Pan fydd y rhain wedi'u cyflwyno, cyn belled nad oes neb yn byw yn yr eiddo, mae modd eithrio'r eiddo am 6 mis pellach, ond byddwn yn trin pob achos yn ôl ei deilyngdod unigol.

Ar ôl yr amser yma, mae tâl llawn Treth y Cyngor yn daladwy.