Treth y Cyngor - pan fydd oedolyn ifanc yn troi'n 18

 

Pan fydd oedolyn ifanc yn eich cartref yn troi'n 18 oed, bydd yn atebol i dalu Treth y Cyngor. Os ydyw'n fyfyriwr  neu os ydych chi'n parhau i dderbyn budd-dal plant ar ei gyfer, ni fydd yn atebol i dalu Treth y Cyngor.

 

 

Dywedwch wrth adran Treth y Cyngor pan fydd oedolyn ifanc yn eich cartref wedi troi'n 18 oed

  1. 1. Amdanoch chi
  2. 2. Ynglŷn â'ch cyfrif Treth y Cyngor
  3. 3. Ynglŷn â'r unigolyn ifanc
  4. A yw'r oedolyn ifanc yn fyfyriwr (gweler diffiniadau - agor mewn ffenestr neu dab newydd)
  5. Ydych chi'n dal i dderbyn budd-dal plant ar gyfer yr unigolyn ifanc yma dros ei benblwydd yn 18 oed?
  6. 4.Rhagor o wybodaeth