Allwch chi gael disgownt Treth y Cyngor?

O 1 Medi 2016 bydd ein llinellau ffôn ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 1pm yn unig. Mae’n debyg y byddwn yn derbyn llawer iawn o alwadau yn ystod y cyfnod hwn felly diolch am fod yn amyneddgar.

Efallai y byddwch yn gallu hawlio gostyngiad ar Dreth y Cyngor, e.e. os yw ty yn wag neu os yw'r unigolyn sy'n byw yno yn anabl.

Os ydych ar incwm isel


Os ydych ar incwm isel, gallwn leihau eich bil treth y cyngor. Gallwch gael mathau eraill o help hefyd.

 

 

Darllen mwy a hawlio

Disgowntiau a gostyngiadau (pobl)

Mae Treth y Cyngor wedi'i seilio ar 2 neu fwy o oedolion cymwys yn byw ar yr un aelwyd. Dywedwch wrthym am unrhyw sefyllfa sy'n wahanol i hyn er mwyn i ni wneud yn siwr nad ydych yn talu mwy o dreth Cyngor nag sydd raid.
 

Darllen mwy ac ymholi

Disgowntiau ac eithriadau ar eiddo

Mae'n bosibl y bydd eiddo nad oes unrhyw un yn byw ynddo, sydd heb ddodrefn, yn wag neu nad yw'n addas i unrhyw un fyw ynddo wedi'i eithrio rhag talu Treth y Cyngor. Mae mathau penodol o eiddo hefyd wedi'u heithrio pan fyddant wedi'u neilltuo at ryw ddefnydd penodol.

Darllen mwy ac ymholi