Hyfforddiant i Ofalwyr

Gofalwr yw unrhyw un sy'n gofalu am rywun sy'n sâl, eiddil, anabl, gyda phroblemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau nad ydynt yn gallu ymdopi heb eu help. Mae'r help a gynigir ganddynt yn ddi-dâl.

 

Mae croeso i ofalwyr fynychu amrywiaeth o hyfforddiant sydd ar gael dan y dudalen  Gofal Cymdeithasol .

Hyfforddiant gorfodol y mae gofyn i Weithwyr Allanol ei gyflawni'n unig yw'r hyfforddiant a restrir ar y dudalen hon.

 

Efallai y bydd tâl i fynychu rhai o'r cyrsiau hyn. Sicrhewch eich bod yn gwirio gyda'r tîm hyfforddi wrth gadw lle ar y cwrs. Efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.