Hyfforddiant Gofalwyr Rhannu Bywydau

Yr hyfforddiant a restrir ar y dudalen hon yw'r unig hyfforddiant gorfodol sy'n ofynnol gan bob Gofalwr Rhannu Bywydau. Mae croeso i ofalwyr Rhannu Bywydau fynychu unrhyw un o'r sesiynau hyfforddi eraill sydd ar gael o dan y dudalen Gofal Cymdeithasol.

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn, dylech sicrhau eich bod yn gofyn i'r tîm hyfforddi wrth gadw eich lle ar gwrs. Efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo hefyd os na roddir digon o rybudd.

 

Clirio