Hyfforddiant Symud Plant Ymlaen - Effaith ar Ofalwyr Maeth a'u Teuluoedd

Darparwr y Cwrs: Y Rhwydwaith Maethu

Nod

Bydd yr hyfforddiant yn dynodi amrywiaeth o ddulliau i gynorthwyo plant a'u gofalwyr maeth i baratoi am gyfnodau symud sydd wedi'u cynllunio o fewn lleoliadau gan osod y gwaith hwn o fewn y fframwaith parhaol. Bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn yr hyfforddiant yn gallu archwilio teimladau ac ymatebion eu hunain i leoliadau'n dod i ben.

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn:

  • Archwilio'r theori a'r arfer y tu cefn i blant yn symud ymlaen
  • D ynodi teimladau y gellir ei ysgogi ar gyfer y gofalwr ac aelodau eraill y cartref
  • Dynodi strategaethau i allu symud mewn ffordd bositif

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.