Hyfforddiant Symud Plant at deulu newydd (mabwysiadu)

Darparwr y Cwrs: Y Rhwydwaith Maethu

 

Nod

Cefnogi plant yn symud o faethu i fabwysiadu.

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
15 Mehefin 2018 Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt 11am - 1pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y sawl sy'n cymryd rhan:

  • Y n hyderus ac yn gwybod sut i gefnogi plant sy'n symud o faethu i fabwysiadu
  • Yn gallu rhannu profiadau personol o symud plant i deulu newydd
  • Wedi cael cyfle i gymhwyso'r hyn y meant wedi'i ddysgu o fewn eu harferion
  • Yn gallu datblygu gwybodaeth gynyddol mewn perthynas â 'gwrthrychau trawsnewidiol'
  • Yn gallu cynyddu gwybodaeth o ran y camau 'Galar a Cholled’

Mae'r cyrsiau hyn am ddim, ond mae'n  bosibl bydd angen talu os na fyddwch yn bresennol heb roi digon o rybudd.