Hyfforddiant Stori Bywyd - Maethu

Darparwr y Cwrs: Y Rhwydwaith Maethu

G weinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Cefnogi gofalwyr maeth i helpu plant a phobl ifanc i wneud synnwyr o'u gorffennol, ac i ddiogelu eu hatgofion.

Dyddiad Lleoliad Amser
5 Hydref 2017 Antur Gwy, Ffordd y Parc, Llanfair-ym-Muallt LD2 3BA 10am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y sawl sy'n cymryd rhan:

  • Yn gwybod y rhesymau am gynnal gwaith stori bywyd a sut y gall helpu plant a phobl ifanc
  • Wedi archwilio eu rôl o fewn gwaith stori bywyd
  • Wedi dynodi ffyrdd y gall gofalwyr maeth helpu plant a phobl ifanc i gyfathrebu am y gorffennol, presennol a'r dyfodol

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.