Hyfforddiant Sgiliau i Faethu

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys 

G weinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

C wrs hyfforddi rhagarweiniol yw “Sgiliau i Faethu” a'i fwriad yw rhoi dealltwriaeth i chi o'r hyn mae gofal maeth yn ei olygu. Mae'r cwrs yn cael ei gynnal dros 3 diwrnod ac yn cael ei hwyluso gan staff o'r tîm Maethu.

Dyddiad Lleoliad Amser
15, 16 a 17 Medi 2018 Llandrindod 9.30am - 4.30pm
16, 17 a 18 Mawrth 2019 Llandrindod 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Cyflwyno gwybodaeth, sgiliau a galluoedd i chi y bydd eu hangen arnoch i ddechrau gyrfa mewn maethu

Helpu i feddwl am eich gwerthoedd a'ch agweddau o ran y dasg o ofalu am blant a phobl ifanc sydd wedi'u gwahanu o'u teuluoedd.

Cyfleoedd i feddwl am sut y bydd maethu yn effeithio ar eich teulu a'ch ffordd o fyw, ac i'ch helpu i benderfynu a yw maethu yn iawn i chi

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.