Hyfforddiant Polisiau Teulu a Gofal Mwy Diogel

Darparwr y Cwrs: AFA Cymru

Nod

Cefnogi gofalwyr maeth newydd a’r rhai sydd eisoes yn maethu i ddarparu gofal mwy diogel ar gyfer plant a phobl ifanc, eu hunain ac aelodau eraill o’r teulu.

Dyddiad Lleoliad Amswer
8 Tachwedd 2018 Cartrefi Cymru, Llandrindod 9.30am - 4.00pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn hyfforddi hon, bydd y cyfranogwyr yn:

 

  • Ymwybodol o'r fframwaith cyfreithiol a pholisi sy'n sail i ofal diogel yng Nghymru
  • Deall ystyr a phwysigrwydd gofal diogel
  • Ystyried dadansoddi risg a rheoli risg i hyrwyddo gofal diogel i blant
  • Ystyried ymddygiadau sy'n hyrwyddo gofal diogel
  • Cael gwybodaeth i helpu i hyrwyddo arferion gofalu diogel ar gyfer gofalwyr maeth, eu teuluoedd a'r plant a'r bobl ifanc maen nhw'n eu maethu

 

 

 

 

Cysylltwch â Paul Hillman i gadw’ch lle ar yr Hyfforddiant hwn: paul.hillman@powys.gov.uk  / 01686 617569