Hyfforddiant Polisiau Teulu a Gofal Mwy Diogel

Darparwr y Cwrs: Paul Hillman - Cyngor Sir Powys

Nod

Cefnogi gofalwyr maeth newydd a’r rhai sydd eisoes yn maethu i ddarparu gofal mwy diogel ar gyfer plant a phobl ifanc, eu hunain ac aelodau eraill o’r teulu.

Dyddiad Lleoliad Amswer
13 Hydref 2017 Neuadd y Sir, Llandrindod Wells 9.30am - 2.30pm
19 Hydref 2017 Neuad Brycheiniog, Aberhonddu 9.30am - 2.30pm
23 Hydref 2017 The Park, Drenewydd 9.30am - 2.30pm
22 Ionawr 2018 Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 9.30am - 2.30pm
29 Ionawr 2018 Neuadd Maldwyn, Y Trallwng 9.30am - 2.30pm
2 Chwefror 2018 Neuadd y Sir,Llandrindod Wells 9.30am - 2.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd ymgeiswyr:

  • Wedi edrych ar sut mae plant a phobl ifanc, gofalwyr maeth ac aelodau o’r teulu yn gallu teimlo, neu fod yn anniogel mewn sefyllfaoedd maethu.
  • Wedi edrych ar sut y gall profiadau plentyn effeithio ar ymddygiad 
  • Gwybod am bolisïau a chanllawiau ymarfer da asiantaethau ar gyfer gofal diogel, yn cynnwys polisïau teulu
  • Wedi trafod sut i roi gofal mwy diogel ar waith, yn cynnwys holl aelodau’r teulu

 

 

Cysylltwch â Paul Hillman i gadw’ch lle ar yr Hyfforddiant hwn: paul.hillman@powys.gov.uk  / 01686 617569