Cyfryngau Cymdeithasol i Ofalwyr Maeth a Gofalwyr

Darparwr y Cwrs: New Pathways

G weinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Nod y cwrs hwn yw rhesymoli ac egluro'r manteision a'r sialensiau a gyflwynir gan rwydweithio cymdeithasol ar-lein ac effaith safleoedd megis Facebook ar y sawl sy'n ymwneud â maethu a mabwysiadu

Dyddiad Lleoliad Amser
15 Tachwedd 2018 Cartrefi Cymru, Llandrindod 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Meddu ar ddealltwriaeth o offer cyfryngau cymdeithasol, rhwydweithiau cymdeithasol a'u cyd-destun i gyfathrebu, ymchwilio, addysg a datblygiad personol a rhannu gwybodaeth

Dealltwriaeth o breifatrwydd a diogelwch ar-lein ynghyd â'r dicotomi rhwng hunaniaeth bersonol a phroffesiynol

Dealltwriaeth o egwyddorion creu pecyn cymorth cyfryngau cymdeithasol sydd wedi'i bersonoli i gefnogi dysgu a chydweithrediad parhaus

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd.