Ymwybyddiaeth o Gyffuriau Uwch a Lleihau Niwed

Darparwr y Cwrs: Kaleidoscope

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Rhoi gwybodaeth a chymorth i bobl sy'n gweithio (yn) yn uniongyrchol â phobl sy'n defnyddio cyffuriau anghyfreithlon

Gwella gwybodaeth am gyffuriau anghyfreithlon a ddefnyddir yn aml a'r gwahanol risgiau sy'n gysylltiedig â phob cyffur.

Er mwyn dod yn fwy hyderus yn delio â'r problemau cyffredin a brofir gan ddefnyddwyr cyffuriau, ac ymgysylltu â chleientiaid ar y mater hwn.

I archwilio cyngor lleihau niwed a all fod o fudd i ddefnyddwyr cyffuriau.

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
16 Tachwedd 2017 NPTC Y Drenewydd 9.30am - 4.30pm

Cynnwys y Sesiwn

Byddwn yn edrych ar y rhesymegol ar gyfer lleihau niwed a'r hanes y tu ôl iddo. Byddwn yn edrych ar y cyffuriau a ddefnyddir yn aml ac yn edrych ar effaith risg gorfforol, seicolegol a chymdeithasol y rhain a strategaethau i leihau pob risg a nodwyd.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.