Ymwybyddiaeth Cyffuriau Sylfaenol Lefel 1

Darparwr y Cwrs: Kaleidoscope

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Cynyddu cymhwysedd wrth weithio gyda'r gr?p cleientiaid hwn ac ymateb yn effeithiol gan ddefnyddio ymyriadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac offer triniaeth i weithio gyda symptomau / problemau defnyddwyr cyffuriau unigol. Rhestrwch lwybrau cyfeirio a disgrifiwch yr ystod o ddarpariaeth gwasanaeth sydd ar gael.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o'r materion sy'n ymwneud â defnyddio cyffuriau anghyfreithlon


Cynyddu gwybodaeth am sut y defnyddir cyffuriau a'r effeithiau ar ffisioleg a niwroleg yr unigolyn


Deall yr effeithiau posibl ar iechyd.


Nodi, cyfeirio a chyfeirio pobl sy'n cael eu heffeithio gan gyffuriau i'r gwasanaethau triniaeth arbenigol

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.