Rheoli Ymddygiad yn Bositif - 3 diwrnod

Darparwr y Cwrs: Catherine Edevane, Jackie McClean, Melissa Ford, David Moody a Nathaniel Warne - Cyngor Sir Powys

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

< center>Mae'r hyfforddiant hwn ar gyfer y sawl sy'n gweithio gydag oedolion sydd ag anableddau dysgu yn unig.

Nod

Mae'r cwrs 3 diwrnod hwn yn cynnig ystod o ddulliau proactif ac ymatebol sydd wedi'u teilwra i anghenion timoedd staff unigol sy'n cefnogi unigolion penodol

 

 

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
20, 21, 22 Mehefin 2018 Swyddfa Cartrefi Cymru, Aberhonddu 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall beth yw Cefnogi Ymddygiad Positif ac Ymddygiad Heriol
  • Deall digwyddiadau ymosodol
  • Deall y dulliau atal ymosodedd cynradd
  • Dysgu beth yw'r dulliau atal ymosodedd eilaidd