Rheoli Ymddygiad yn Bositif - 3 diwrnod

Darparwr y Cwrs: Catherine Edevane, Jackie McClean, Melissa Ford, David Moody a Nathaniel Warne - Cyngor Sir Powys

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

< center>Mae'r hyfforddiant hwn ar gyfer y sawl sy'n gweithio gydag oedolion sydd ag anableddau dysgu yn unig.

Nod

Mae'r cwrs 3 diwrnod hwn yn cynnig ystod o ddulliau proactif ac ymatebol sydd wedi'u teilwra i anghenion timoedd staff unigol sy'n cefnogi unigolion penodol

 

 

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
21, 22 a 23 Mehefin 2017 Swyddfa Cartrefi Cymru, Uned 6, Parc Menter Aberhonddu, Aberhonddu LD3 8BT 9.30am - 4.30pm
18, 19 a 20 Gorffennaf 2017 Neuadd Penffordd-las, Penffordd-las, Llanbrynmair SY19 7BU 9.30am - 4.30pm
18, 19 a 20 Hydref 2017 Swyddfa Cartrefi Cymru, Uned 6, Parc Menter Aberhonddu, Aberhonddu LD3 8BT 9.30am - 4.30pm
21, 22 a 23 Tachwedd 2017 Neuadd Penffordd-las, Penffordd-las, Llanbrynmair SY19 7BU 9.30am - 4.30pm
7th, 8th & 9th February 2018 Swyddfa Cartrefi Cymru, Uned 6, Parc Menter Aberhonddu, Aberhonddu LD3 8BT 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall beth yw Cefnogi Ymddygiad Positif ac Ymddygiad Heriol
  • Deall digwyddiadau ymosodol
  • Deall y dulliau atal ymosodedd cynradd
  • Dysgu beth yw'r dulliau atal ymosodedd eilaidd