Pecyn Cymorth Sgrinio'r Defnydd o Gyffuriau (DUST)

Darparwr y Cwrs: Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau ymysg Pobl Ifanc (CAIS)

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Pecyn cymorth asesu i gynorthwyo'r rheini sy'n gweithio gyda phobl ifanc i wahaniaethu rhwng defnyddio a chamddefnyddio; ac i asesu'r ffactorau perygl yn gywir.

 • Cyflwyno Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau ymysg Pobl Ifanc Powys  (YPSMS) i Staff
 • Cyflwyno'r Pecyn Cymorth Sgrinio'r Defnydd o Gyffuriau (DUST)
 • Rhoi hyfforddiant ar ddefnyddio'r pecyn cymorth; pryd a sut
 • D eall ac adnabod y ffactorau defnydd, perygl ac amddiffyn
 • Gwneud cyfeiriad i'r YPSMS
 • Cefnogaeth sydd ar gael i chi

Prif Ddeilliannau Dysgu

B ydd y sawl sy'n cymryd rhan yn gallu:

 • Adnabod y perygl o ddefnyddio sylweddau a ffactorau diogelu
 • Defnyddio'r pecyn cymorth DUST i'w helpu i benderfynu sut i ymdrin â phobl ifanc yn defnyddio sylweddau.
 • Adnabod pecynnau cymorth y gallant eu defnyddio i gefnogi unigolyn ifanc
 • Gwneud cyfeiriad i'r YPSMS.
 • Dynodi meysydd cefnogaeth eraill.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.