Hyfforddiant Ymddygiad Heriol ac Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig

Nod

Datblygu ymwybyddiaeth gwell am Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig (ASA)

Dysgu am y Triad o Ddiffygion ASA a Theori'r Meddwl

Deall sut mae plant ag ASA yn cael trafferth gyda materion cyfathrebu a synhwyraidd

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall y cysylltiadau rhwng ASA a chyflyrau eraill

Dysgu sut y gall gofalwyr maeth fynd ati i gefnogi plant sydd ag ASA

Dysgu strategaethau newydd ac effeithiol i'w defnyddio gyda phlant ag ASA

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.