Hyfforddiant Rheoli Ymddygiad yn Bositif - Cwrs Diweddaru

D arparwr y Cwrs: Catherine Edevane, Jackie McClean, Melissa Ford, David Moody a Nathaniel Warne - Cyngor Sir Powys

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

< center>Mae'r hyfforddiant hwn ar gyfer y sawl sy'n gweithio gydag oedolion sydd ag anableddau dysgu yn unig.

Nod

Mae'r cwrs ½ diwrnod hwn yn cynnig ystod o ddulliau proatif ac ymatebol sydd wedi'u teilwra i anghenion timoedd staff unigol sy'n cefnogi unigolion penodol.

 

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
26 Mai 2017 Swyddfa Cartrefi Cymru, Uned 6, Parc Menter Aberhonddu, Aberhonddu LD3 8BT 9.30am - 4.30pm
9 Mehefin 2017 Neuadd Penffordd-las, Penffordd-las, Llanbrynmair SY19 7BU 9.30am - 4.30pm
30 Mehefin 2017 Neuadd Penffordd-las, Penffordd-las, Llanbrynmair SY19 7BU 9.30am - 4.30pm
14 Gorffennaf 2017 Swyddfa Cartrefi Cymru, Uned 6, Parc Menter Aberhonddu, Aberhonddu LD3 8BT - Staff Gwasanaethau Dydd Aberhonddu 9.30am - 4.30pm
28 Gorffennaf 2017 Swyddfa Cartrefi Cymru, Uned 6, Parc Menter Aberhonddu, Aberhonddu LD3 8BT 9.30am - 4.30pm
14 Medi 2017 Neuadd Penffordd-las, Penffordd-las, Llanbrynmair SY19 7BU 9.30am - 4.30pm
5 Hydref 2017 Neuadd Penffordd-las, Penffordd-las, Llanbrynmair SY19 7BU 9.30am - 4.30pm
22 Tachwedd 2017 Swyddfa Cartrefi Cymru, Uned 6, Parc Menter Aberhonddu, Aberhonddu LD3 8BT 9.30am - 4.30pm
21 Chwefror 2018 Neuadd Cwmllynfell, Heol Gwilym, Cwmllynfell, Abertawe SA9 2GH - Ystrad Day Services Only 9.30am - 4.30pm
15 Mawrth 2018 Neuadd Penffordd-las, Penffordd-las, Llanbrynmair SY19 7BU 9.30am - 4.30pm
23 Mawrth 2018 Swyddfa Cartrefi Cymru, Uned 6, Parc Menter Aberhonddu, Aberhonddu LD3 8BT 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall beth yw'r dulliau atal ymosodedd cynradd
  • Deall beth yw'r dulliau atal ymosodedd eilaidd
  • Sut i fonitro strategaethau ymatebol

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.