Hyfforddiant Rheoli Ymddygiad yn Bositif - Cwrs Diweddaru

D arparwr y Cwrs: Catherine Edevane, Jackie McClean, Melissa Ford, David Moody a Nathaniel Warne - Cyngor Sir Powys

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

< center>Mae'r hyfforddiant hwn ar gyfer y sawl sy'n gweithio gydag oedolion sydd ag anableddau dysgu yn unig.

Nod

Mae'r cwrs ½ diwrnod hwn yn cynnig ystod o ddulliau proatif ac ymatebol sydd wedi'u teilwra i anghenion timoedd staff unigol sy'n cefnogi unigolion penodol.

 

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
11th May 2018 Staylittle Hall, Llanbrynmair 9.30am – 4.30pm
16th May 2018 Staylittle Hall, Llanbrynmair 9.30am – 4.30pm
23rd May 2018 Cartrefi Cymru Brecon 9.30am – 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall beth yw'r dulliau atal ymosodedd cynradd
  • Deall beth yw'r dulliau atal ymosodedd eilaidd
  • Sut i fonitro strategaethau ymatebol

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.