Hyfforddiant Rheoli Amrywiaeth Diwylliannol mewn Gofal

Darparwr y Cwrs: Kaleidoscope

Nod

  • A dnabod rhai o'r arwyddion defnyddio sylweddau mewn pobl hyn
  • Dnodi rhai o'r effeithiau tymor byr ac hirach

 

 

center>Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Disgrifio symptomau peidio â defnyddio sylweddau bellach a'u heffaith ar bobl hyn
  • Adnabod rhai o brif nodweddion Syndrom Wernicke’s a Korsakoff’s 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.