Hyfforddiant Oedolyn Priodol

 Darparwr y Cwrs: Lorna McQuilliam ac Adam Lightowler, Cyngor Sir Powys

Nod

I baratoi i fod yn oedolyn priodol effeithiol mewn gorsaf heddlu gan felly hyrwyddo diddordebau cyfiawnder, tra'n diogelu lles plant, pobl ifanc neu oedolion sy'n agored i niwed, ynghyd â deall y sail gyfreithiol sydd y tu cefn i'r cynllun oedolyn priodol

Archwilio natur Pwerau sy'n gynhenid i archwiliadau heddlu.

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall pwysigrwydd Codau Ymarfer (Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol)
  • Arfer Da cyn i'r oedolyn priodol fynd i'r orsaf heddlu
  • Arfer Da wrth gyrraedd y swyddfa heddlu
  • Arfer Da yn ystod cyfweliad yr heddlu
  • Arfer Da wedi cyfweliad yr heddlu

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.