Hyfforddiant Cyffuriau Penfeddwol Cyfreithiol neu Sylweddau Seicoweithredol Newydd (NPS)

Darparwr y Cwrs: Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau ymysg Pobl Ifanc CAIS

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

  • Deall beth yw "Cyffuriau Penfeddwol Cyfreithlon" (Legal Highs) neu Sylweddau Seicoweithredol Newydd
  • Dynodi o ble y daw'r Sylweddau Seicoweithredol Newydd (SSN)
  • Deall lle mae pobl yn prynu SSN
  • Adnabod ychydig o effeithiau SSN
  • Bod yn ymwybodol o driniaethau a chyngor ar leihau niwed

 

 

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn gallu:

  • Deall cefndir Hanesyddol y SSN
  • Dynodi rôl y Rhyngrwyd a Thueddiadau
  • Adnabod rhai o'r Sylweddau Seicoweithredol Newydd
  • Dynodi Triniaethau a Chyngor ar Leihau Niwed
  • Adnabod y sefyllfa ym Mhowys

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.