Hyfforddiant am Iechyd Rhywiol a Chamddefnyddio Sylweddau

Darparwr y Cwrs: Kaleidoscope

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Rhoi sgiliau, gwybodaeth a hyder i unigolion sydd eu hangen i nodi ymddygiadau risg posibl a hyrwyddo iechyd a lles sy'n ymwneud â rhyw, cyffuriau ac alcohol trwy gydol y cwrs.

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

I ddeall materion mewn perthynas â chamddefnyddio sylweddau ac iechyd rhywiol, ymddygiadau a pherthynas mewn cyfuniad.


Deall tueddiadau sy'n newid ac ymddygiad sy'n gysylltiedig â defnyddio sylweddau, rhyw a risgiau.


Gwybod am rwystrau cyffredin sy'n atal unigolion rhag cael cymorth effeithiol o amgylch SMaSH.


Deall sut i adnabod risgiau cyffuriau, alcohol a iechyd rhywiol a chodi trafodaethau mewn perthynas â SMaSH.


Gallu adnabod ystod o wasanaethau sy'n gallu darparu cyngor a chymorth pellach mewn perthynas â chamddefnyddio sylweddau ac iechyd rhywiol.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.