Chwistrellu Diogelach

Darparwr y Cwrs: Kaleidoscope

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Rhoi gwybodaeth a sgiliau i unigolion i weithredu gwasanaethau NEP yn ddiogel ac o fewn y gyfraith

Archwilio'r rhesymegol a'r gwerthoedd sy'n sail i NEP.


I arddangos offer chwistrellu. Archwilio'r arfer da, y canllawiau a'r gyfraith.


Bod yn fwy ymwybodol o drosglwyddiad firysau

center>Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Cynnwys y Sesiwn

Mae'r sesiwn hon yn hanfodol os ydych chi'n darparu gwasanaethau CAU. Bydd y sesiwn yn galluogi cyfranogwyr i ennill hyder i gyflwyno gwasanaeth CAU i chwistrellu cleientiaid sy'n defnyddio cyffuriau mewn amrywiaeth o leoliadau. Bydd cynnwys y sesiwn yn cynnwys hanes byr o wasanaethau IEP, y gyfraith, yr egwyddorion a'r canllawiau y byddwn ni'n gweithio dan hynny. Bydd arddangosiad o ddefnydd cywir o gynnyrch IEP a gweithdrefn ar gyfer gwaredu offer chwistrellu yn ddiogel, ac anaf ffon nodwydd. Bydd y sesiwn yn dod i ben gydag arddangosiad o sut mae cyffuriau'n cael eu paratoi ar gyfer pigiad er mwyn cael dealltwriaeth sylfaenol o'r broses chwistrellu a materion chwistrellu mwy diogel. Bydd gan y cyfranogwyr gyfle i ymarfer y broses hon er mwyn cael cipolwg ar drosglwyddiad firws a gludir yn y gwaed

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.