Cefnogi Pobl gydag Anghenion Cyfathrebu a Synhwyraidd Dwys trwy Hyfforddiant Dilyniant

Darparwr y Cwrs: Progression Training

Gweinyddydd y Cwrs:  Julie Morris

Nod

Deall y sgiliau, gwybodaeth ac ymwybyddiaeth sydd eu hangen i sicrhau bod pobl ag anghenion dwys yn derbyn y gwasanaeth o’r safon gorau i ddiwallu eu hanghenion unigol

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall y gwahaniaethu sy’n cael ei brofi gan bobl ag anghenion dwys

Deall rhai o achosion y cyflyrau hyn a’r effaith ar eu gallu

Chwalu rhwystrau i alluogi cynhwysiant

Datblygu eich sgiliau cefnogi i alluogi ymgysylltu a rhyngweithio

Bod yn greadigol gydag ymarfer a’r amgylchedd i ddiwallu anghenion unigol

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.