Alcohol a Deulwyr H?n

Darparwr y Cwrs: Kaleidoscope

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Er mwyn galluogi gweithwyr proffesiynol i weithio'n fwy effeithiol gyda'r gr?p cleient penodol hwn.

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
8 Tachwedd 2017 NPTC Y Drenewydd 10am - 1pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

I allu adnabod diodydd sy'n dioddef o broblemau h?n a'r risgiau sy'n gysylltiedig â hyn.


Darparu cyngor briff priodol a siarad â yfwyr h?n ynghylch newid.


Gallu defnyddio a dehongli'r offer sgrinio alcohol ARCHWILIO.


I ddatblygu cynllun gofal realistig ar gyfer yfed problem h?n

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.