Hyfforddiant Seicolegol ac Ymddygiad

Hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a bywydau gweithgar ac iachus, trwy ystod o ddulliau sydd wedi'u teilwra i anghenion pobl broffesiynol sy'n cefnogi unigolion penodol. Gyda phwyslais ar offer, technegau, asesiadau a theori.

 

 

Clirio