Hyfforddiant Taliadau Uniongyrchol

Darparwr y cwrs: ‘People Plus’ a chynrychiolwyr y cyngor o Gyllid Busnes, Incwm a Dyfarniadau a Chomisiynu.

Gweinyddwr y cwrs: Julie Morris

Nod

I alluogi staff Gofal Cymdeithasol ar draws gwasanaethau Plant ac Oedolion i ddeall Taliadau Uniongyrchol.

 

 

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Dysgu sut mae’r rhai sy’n derbyn taliadau uniongyrchol yn elwa o daliadau uniongyrchol i wella dewis a rheolaeth. ?
  • Esbonio’r arferion gorau sydd wrth wraidd taliadau uniongyrchol. ?
  • Esbonio ymrwymiad yr Uwch-dimoedd Rheoli i daliadau uniongyrchol. ?
  • Deall fframwaith presennol taliadau uniongyrchol ym Mhowys. ?
  • Ymgyfarwyddo â’r trefniadau gweithio a chymorth sydd ar gael er mwyn sicrhau bod taliadau uniongyrchol yn effeithiol yn hytrach na’n faich. ?
  • Golwg ar ddulliau gweithio tuag at bersonoli

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.