Hyfforddiant Goruchwylio a Gwerthuso (Rheolwyr Gofal)

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Nod

 • Pam fod goruchwylio staff yn effeithiol yn bwysig i'ch busnes?
 • Os ydych yn rheoli staff, boed un neu fwy, bydd y ddau ddiwrnod hwn yn dangos y manteision o oruchwyliaeth effeithiol i chi ac yn rhoi'r dulliau i chi i wella unigolion a thimoedd
 • Dynodi datblygiad proffesiynol parhaus (CPD) yn erbyn gwerthusiad blynyddol a'r camau nesaf
 • Datblygu a phennu amcanion y gellir eu cyflawni
 • Monitro a rheoli gwaith
 • Sicrhau fod polisiau a gweithdrefnau'n cael eu dilyn

center>Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

 • Gwerthuso gwaith eich staff
 • Delio gyda pherfformiad gwael
 • Sicrhau fod adnoddau'n cael eu defnyddio'n dda a'u bod yn cael eu cyfrif
 • Cynnig adborth a gosod targedau
 • T rafod absenoldebau, cadw amser a gwyliau blynyddol
 • Helpu staff i feddwl am eu profiadau
 • Creu synnwyr o ddiben cyffredin
 • Cysylltu staff gyda nodau, amcanion a gwerthoedd cyffredinol y sefydliad
 • Sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion cyfreithiol, rheoleiddio, moesegol a chymdeithasol ynghyd â gofynion y sefydliad
 • Cynnig arweinyddiaeth
 • Gwerthfawrogi a chefnogi staff

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.