Hyfforddiant Goruchwylio a Gwerthuso (Rheolwyr Gofal)

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Nod

Nod y cwrs yw esbonio beth y mae goruchwylio ac arfarnu’n ei olygu o ran gofynion deddfwriaethol ac arferion gorau.  Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno mewn ffordd hwyliog, er gwybodaeth, er mwyn cyflwyno ffeithiau a gwella’r gwaith.  Dylai ein hyfforddiant ni fod yn fodd i staff ddatblygu sgiliau newydd a’r hyder i roi’r rhain ar waith yn y gweithle.

 

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

 • Diffinio goruchwyliaeth ac arfarniad
 • Nodi ac esbonio pa mor berthnasol yw’r ddeddfwriaeth a’r safonau
 • Esbonio pam fod goruchwyliaeth ac arfarniad effeithiol yn bwysig
 • Rhestru manteision goruchwyliaeth effeithiol
 • Gwerthuso modelau goruchwylio ac arfarnu staff, h.y. addysgiadol, cefnogol, rheolaethol, myfyriol ayb
 • Datblygu prosesau goruchwylio ac arfarnu
 • Nodi deilliannau – eu diffinio a gosod amcanion
 • Ymarfer rheoli anawsterau
 • Nodi pwysigrwydd cofnodi a chyflwyno cyfrinachedd
 • Ymarfer dulliau rhoi adborth
 • Cynllunio camau personol

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.