Cynllunio Gofal yn Seiliedig ar Ddeilliannau

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Nod

Galluogi'r sawl sy'n cymryd rhan i gael y wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol i hwyluso deilliannau sy'n canolbwyntio ar asesiadau o unigolion, cynllunio, gweithredu ac adolygu. Deall egwyddorion deilliannau yn seiliedig ar asesiadau a chynlluniau. 

 

 

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
12 Hydrefr 2017 Cartrefi Cymru, Llandrindod Wells 9.30am – 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall sut i hwyluso asesiadau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
  • Deall gwahanol fathau o ddeilliannau sut i'w mesur hwy
  • Deall sut mae mabwysiadu dull sy'n canolbwyntio ar ddeilliannau yn cyfrannu tuag at gwasanaethau o ansawdd

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.