Hyfforddiant Rheoli Gofal

Cynllunio a chydlynu gofal i ddiwallu anghenion gofal tymor hir defnyddwyr gwasanaeth. Datblygu sgiliau, gwybodaeth ac asesiadau, trwy gynllunio, gweithredu ac adolygu.

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Clirio