Team Teach Sylfaen

Darparwr y Cwrs: Angela Toogood

 

Nod

Wedi'i anelu tuag at Leoliadau Gwasanaeth Risg Isel (Ysgolion Cynradd/Uwchradd Prif Ffrwd, Ysbytai Plant, Gofal i'r Henoed ac ati), mae'r cwrs hwn yn trafod diogelwch personol, strategaethau gostwng risg, trin a thrafod pobl yn bositif, ynghyd â dogfennau a chyfarwyddyd cyfreithiol.

Bydd cyfranogwyr yn derbyn Llawlyfr a Thystysgrif Cwrs. Mae tystysgrif y cwrs hwn yn ddilys am 36 mis.

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Wedi'i drefnu yn 8 modiwl

  • Modiwl 1 - Y Cefndir i Team-Teach
  • Modiwl 2 - Y Fframwaith Cyfreithiol
  • Modiwl 3 - Deall Ymddygiad Ymosodol
  • Modiwl 4 - Sut mae Teimladau yn Gyrru Ymddygiad
  • Modiwl 5 - Strategaethau Tawelu a Lliniaru
  • Modiwl 6 - Diogelwch Personol
  • Modiwl 7 - Trin a Thrafod Pobl yn Bositif

(diogelwch arweinwyr a thywyswyr yn bennaf - os oes angen llawer iawn o waith dal, cyfeiriwch at y Cwrs Sylfaenol 12 Awr)

  • Modiwl 8 - Trwsio, Myfyrio ac Adolygu

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.