Team Teach

Trwy hyrwyddo strategaethau tawelu/lliniaru a gostwng peryglon a gwaith ataliaeth, i gefnogi dysgu, addysgu a gofalu, trwy gynyddu hyder a gallu staff wrth ymateb i ymddygiad sy'n herio, tra'n hyrwyddo a diogelu perthnasoedd diogel. 

 

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

 Clirio