Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anableddau Dysgu

Darparwr y Cwrs: Llaw yn Llaw

Nod

Bydd y cwrs hwn yn helpu cyfranogwyr i ddeall dull sy'n seiliedig ar werthoedd ac sy'n cofleidio'r pedair prif egwyddor sef hawliau, annibyniaeth, dewis a chynhwysiant i sicrhau fod pobl ag anableddau dysgu yn cael eu cefnogi i fyw fel aelodau gwerthfawr o'u cymunedau.

I gael dealltwriaeth o'r anawsterau go iawn y mae pobl yn eu hwynebu o ran dewis, cyfranogiad, parch, perthnasoedd a chydymffurfiaeth.

 

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Cael dealltwriaeth o'r agweddau hanesyddol a phresennol tuag at Anableddau Dysgu

Cael dealltwriaeth o pam mae rolau sydd â gwerth cymdeithasol yn bwysig

Cael dealltwriaeth o'r egwyddorion wrth wraidd gwasanaeth o ansawdd

Dod yn fwy ymwybodol o'n hagweddau a'n gwerthoedd ein hunain tuag at wahaniaeth, anabledd, sefydliadu a chynhwysiant

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.