Hyfforddiant Plant sy'n Hunan-niweidio

Darparwr y Cwrs: Calan DVS

G weinyddydd y Cwrs: Sarah Price 01597 827330

Nod

Nod y Cwrs 1 diwrnod yw rhoi trosolwg ar ymddygiad hunan-niweidio.

Dyddiad Lleoliad Amser
11 Medi 2018 NPTC y Drenewydd 9.30am - 4.30pm
15 Chwefror 2019 Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr wedi:

  • A rchwilio'r rhesymau pam mae plant yn hunan-niweidio
  • Archwilio effaith hunan-niweidio ar gynhalwyr a lefelau risg
  • Archwilio ffyrdd i reoli hyn yn ddiogel i blant sydd ag anawsterau ymlyniad

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.