Hyfforddiant Paratoi i Fabwysiadu

D arparwr y Cwrs: RAFT (Relative Elative Adoptive Foster Training)

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Mae'r cwrs paratoi i fabwysiadwyr yn rhan hanfodol o'r broses asesu i fabwysiadwyr. Wedi'i hwyluso gan hyfforddwr mabwysiadu profiadol, bwriad y cwrs yw galluogi mabwysiadwyr i gael syniad o faterion mabwysiadu mewn amgylchedd cefnogol. Mae'r asiantaeth fabwysiadu yn gofyn I bob darpar ofalwr I fynychu'r cwrs hwn. 

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Mae'n eu galluogi i ystyried y materion ynghylch:

  • Mabwysiadu o safbwynt plentyn
  • Safbwynt darpar rieni a rhieni geni
  • Cyflwyno gwybodaeth a chyfleoedd dysgu i'r bobl hynny sy'n dymuno mabwysiadu
  • Eu cynorthwyo trwy gyflwyno gwybodaeth am y broses asesu

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.