Hyfforddiant Gwaith Cyswllt gyda Theuluoedd Geni

D arparwr y Cwrs: Y Rhwydwaith Maethu

Nod

Bod yn ymwybodol o bwysigrwydd teuluoedd geni i blant mewn gofal

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bod yn ymwybodol o bwysigrwydd cynnwys teuluoedd geni ym mywyd plant mewn gofal gan gynnwys cyswllt

Dynodi a deall rôl a chyfrifoldeb y gofalwr maeth yn y broses hon

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.